Rastišče
Rdeče niti #Cirkulacija 2
"Duos habet et bene pendentes"
The Following Body
Živi Fosil
Oblak
Reliquiae
Krača
Rdeče niti
Vizualni dialog 1,5 + Diorama
Audiovizualni dialog 1,5 + Asinhronost
Vizualni dialog 1,5+Instrumenti
1,5
Reinkarnacija
Mary Jane * Proteus (v)anguinus
Od 1,5 do COLLI 6,66’
Avatara
Rituali očiščevanja
Kvintesenca
Rdeče niti #TV Dražba
Mary Jane
"Gunja"
Pan Comido
Očiščevanje integracije
Rdeče niti #Where is the Line?
Alopecia areata
Kresnička
Tovarna Rižarna
Pelos
BLINK BLINK
Deformada
Jesús
»I ́m Sexy And I Know It«